Love Work

We staan tegenwoordig 24 uur per dag ‘aan’ en veel tijd om even je gedachten even op nul te zetten is er niet. Toch hebben we die momenten van ‘even niets’ nodig om een reset te maken voor je lichaam, energie op te doen en je creativiteit weer naar boven te halen.

Om die reden ben ik gaan nadenken wat er mogelijk is om tijdens een (drukke) werkdag een moment van stilte en rust te creëren zodat je de dag optimaal en met volle energie kan benutten.

Waarbij het bij de ‘échte’ powernap om een slaapmoment gaat, gaat het bij de LoveLife Powernap om een combinatie van 3 onderdelen; spanningen los te kunnen laten middels beweging, diepe ontspanning en ademhalingsoefeningen.

Wat ik beoog met de Powernap is:
– energie verhogen
– stress/lichamelijke gespannenheid verminderen
– verhoging van je concentratievermogen
– betere werkresultaten
– werkplezier verhogen
– verbetering van je gezondheid

Door met de juiste concentratie te werken neem je het werk niet mee (in je hoofd) naar huis, worden er minder fouten gemaakt en kan je rustiger handelen in stressvolle situaties of in omgang met collega’s of klanten.

Ook zal voor sommigen de nachtrust minder worden verstoord.  Kortom; mensen uit hun hoofd halen en zo een reset weten te maken tijdens de (drukke) werkdag/week.

De Powernap is onder andere binnen Univé Zuid-Nederland toegepast. Dit in het kader van een experiment binnen het Team Financieel Advies. Bij Univé had ik ervoor gekozen om groepen te maken van maximaal 4 personen. Ik gaf op locatie de Powernap sessies. De tijdsduur is 30 minuten per sessie.

Daarnaast heb ik een sessie op maat gemaakt op verzoek van ABN Amro Mees Pierson Utrecht. Waarbij ik een rustpunt creëerde tijdens een MT dag. Hier kwamen onderdelen zoals ademhalingstechnieken, beweging en een meditatie aan bod.


error: Content is protected !!