Privacyverklaring

Love Life by Eline, gevestigd aan Zeelt 103, 2954 BK Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Love Life by Eline verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Love Life by Eline verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

 • Gezondheidsverklaring

Waarom ik gegevens van je nodig heb
Love Life by Eline verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of flyer
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Love Life by Eline analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Love Life by Eline verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.
 • De gezondheidsverklaring en de gegevens hieruit verwerk ik omdat het noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene, de leerling. Indien je gezondheid het niet toelaat om yogalessen te volgen komt er daarnaast geen overeenkomst tot stand.

Geautomatiseerde besluitvorming
Is niet van toepassing

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Love Life by Eline bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Love Life by Eline verstrekt informatie als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Love Life by Eline gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wel verzamel ik gegevens over de activiteiten van bezoekers op mijn website. Deze bewaar ik 26 mnd. Dit doe ik om een goede analyse te kunnen maken over ‘het gedrag’ van bezoekers op mijn site. Dit helpt mij om mijn site gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast kan ik (bijvoorbeeld) beter inschatten waar en in welke regio ik het beste kan adverteren. Heb je hier vragen over neem dan contact met mij op. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yoga@lovelifebyeline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Klachten
Love Life by Eline wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Love Life by Eline neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Love Life by Eline heeft het recht de Privacyverklaring te wijzigen. Op de site van lovelifebyeline.nl tref je altijd de actuele versie aan.

error: Content is protected !!